November 2023

แรมแบรนดท์ยุคแรกพบในห้องใต้ดินถูกจัดแสดง

แรมแบรนดท์ยุคแรกพบในห้องใต้ดินถูกจัดแสดง

ภาพวาดนี้เป็นหนึ่งในห้าชุดเกี่ยวกับประสาทสัมผัสที่ปรมาจารย์ชาวดัตช์สร้างขึ้นเมื่อยังเป็นวัยรุ่น “ผู้ป่วยที่หมดสติ (สัญลักษณ์เปรียบเทียบของความรู้สึกของกลิ่น)” ประมาณ ค.ศ. 1624 – 1625 โดย Rembrandt van Rijn รูปภาพเอื้อเฟื้อโดย The Leiden...

Continue reading...

มองโกเลียใช้ระบบที่อยู่ที่ใช้ชื่อสามคำ

มองโกเลียใช้ระบบที่อยู่ที่ใช้ชื่อสามคำ

ระบบการเข้ารหัสทางภูมิศาสตร์ของ What3words แบ่งพื้นผิวโลกออกเป็น 57 ล้านล้านสี่เหลี่ยม และตั้งชื่อให้แต่ละอันมีเอกลักษณ์และน่าจดจำแน่นอนว่า อาจมีสะดุดบ้างเป็นครั้งคราวแต่ในยุคของ Google Maps และ GPS ระบบชื่อถนนและที่อยู่ในปัจจุบันในโลกที่พัฒนาแล้วทำงานได้ดีทีเดียว แต่สำหรับคนหลายพันล้านคนบนโลกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท สลัม หรือเขตเมืองที่แผ่กิ่งก้านสาขา...

Continue reading...

ขณะที่เธอรับตำแหน่งใหม่ Szkurlat จะยังคงทำงานต่อเพื่อศึกษาต่อด้าน MBA ของเธอที่มหาวิทยาลัย East Anglia

ขณะที่เธอรับตำแหน่งใหม่ Szkurlat จะยังคงทำงานต่อเพื่อศึกษาต่อด้าน MBA ของเธอที่มหาวิทยาลัย East Anglia

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน ตัวแทนจากภาคเอกชนเมล็ดพันธุ์ได้เข้าร่วมการหารือการค้าด้านอาหารขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งนำโดย Maximo Torero หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ก่อนหน้าการประชุม สมาพันธ์เมล็ดพันธุ์นานาชาติ (ISF) ได้ให้การสนับสนุนต่อข้อเรียกร้องขององค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อรับประกันการค้าเมล็ดพันธุ์พืช...

Continue reading...

วิธีการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ ( AI) เทคนิค

วิธีการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ ( AI) เทคนิค

การประชุมสัมมนา ‘Drones; ดวงตามนุษย์ใหม่ในพืชสวน’ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธ ถูกนำเสนอโดยองค์กรวิจัย Vito Belgium, ผู้ผลิตโดรน Corvus Drones และเรือนเพาะชำ Gitzels พวกเขาพูดคุยถึงบทบาทของโดรนในภาคเกษตร การประชุมวิชาการครั้งที่สามและครั้งสุดท้ายเน้นที่หัวข้อ ‘การรักษาเมล็ดพันธุ์และเมล็ดที่บำบัดแล้ว:...

Continue reading...